DSC_6378 kopiera.jpg
 

För kärleken till svensk populärmusik

AB1_8312 kopiera.jpg

Om stiftelsen

Svenska Musikskattens Hus är en ideell insamlingsstiftelse som verkar för att långsiktigt tillgängliggöra och sprida kunskap om den svenska musikskatten. Sedan 2013 driver och finansierar vi SWEDISH MUSIC HALL OF FAME – Sveriges första och största samlingsplats för svensk populärmusik.

Få företeelser i samhället för med sig så positiva krafter som just musik. Den sammanför och bygger broar mellan såväl människor som kulturer, skapar möten över generationsgränser, underhåller, inspirerar och provocerar.

Inte minst reflekterar och kommenterar populärmusiken alltid sin samtid. På så vis blir varje genre, vartenda musikaliskt uttryck och varenda artist också till en pusselbit i berättelsen om Sverige och om samspelet mellan musiken och teknik- och samhällsutvecklingen över tid.

Vi är besjälade av att berätta Sveriges moderna historia genom dess musik. Detta för att visa hur Sveriges utveckling från utvandring och ransoneringstider till välfärdsstat och innovationsnation intimt hör samman med berättelsen om populärmusikens utveckling, från jazzens genombrott på 1920-talet fram till ”det svenska musikundret” av idag.

Musiken fungerar inte enbart som kuliss och ljudspår till historien – ofta är den historien. Ljudinspelningar skvallrar om tidens teknik, estetik och harmonik; texterna reflekterar samhällsklimatet.

Genom att ta initiativet till Swedish Music Hall of Fame vill vi samla kompetenser inom och kunskap om svensk musik för att väcka intresse kring vår historia och inspirera till nya musikaliska upptäckter.

 

AB1_9245.jpg

Hur arbetar vi?

Vid årligen återkommande invalsceremonier hyllar och hedrar vi de artister och musikskapare som haft, och fortfarande har, betydande inflytande över den svenska populärmusiken. Sedan 2014 är 46 musikskapare invalda.

Genom att samla in och sammanställa dokumentation, arbetar vi löpande med att tillgängliggöra information om svensk populärmusikhistoria på digitala plattformar och i form av fysiska utställningar.

DSC_6850 kopiera.jpg

Styrelse

Peter Elam Håkansson (ordförande)   Grundare och styrelseordförande, East Capital Holding.

Peter Elam Håkansson (ordförande)

Grundare och styrelseordförande, East Capital Holding.

Monica Ekmark   F.d. General manager, Universal Music Publishing. Tidigare styrelseordförande i Musikförläggarna.

Monica Ekmark

F.d. General manager, Universal Music Publishing. Tidigare styrelseordförande i Musikförläggarna.

Ludvig Werner   VD, Ifpi Sverige. Styrelseordförande i Nordic Music Export och Export Music Sweden. Styrelsemedlem i Musiksverige.

Ludvig Werner

VD, Ifpi Sverige. Styrelseordförande i Nordic Music Export och Export Music Sweden. Styrelsemedlem i Musiksverige.

Stöd Sveriges populärmusikaliska arv och utveckling

Svenska Musikskattens Hus är en ideell insamlingsstiftelse. För att vi ska kunna fortsätta att verka för bevarandet, tillgängliggörandet och utvecklingen av svensk populärmusik är vi därför beroende av finansiellt stöd, både från företag och privatpersoner. Vid företagsdonationer så ges exponering digitalt, i den fysiska utställningen och vid den årliga TV sända ceremonin till ett marknadsvärde motsvarande donationen.

Vill du/ni också vara med och stödja stiftelsens arbete?

Fyll i formuläret nedan:

 
Jag är: *
 

Donationer på över 25 000 SEK uppmärksammas med 2 biljetter till nästkommande Invalsceremoni samt ett exklusivt inramat diplom.

Donationer på över 50 000 SEK uppmärksammas med 5 biljetter till nästkommande Invalsceremoni samt en exklusiv statyett.

Tack för ditt stöd!

DSC_6090 kopiera.jpg

Kontakta oss

Insamlingsstiftelsen Svenska Musikskattens Hus

För frågor vänligen kontakta:
info@smhof.se