Stöd Sveriges populärmusikaliska arv och utveckling

Svenska Musikskattens Hus är en ideell insamlingsstiftelse. För att vi ska kunna fortsätta att verka för bevarandet, tillgängliggörandet och utvecklingen av svensk populärmusik är vi därför beroende av finansiellt stöd, både från företag och privatpersoner. Vid företagsdonationer så ges exponering digitalt, i den fysiska utställningen och vid den årliga TV sända ceremonin till ett marknadsvärde motsvarande donationen.

Vill du/ni också vara med och stödja stiftelsens arbete?

Fyll i formuläret nedan:

 
Jag är: *
 

Donationer på över 25 000 SEK uppmärksammas med 2 biljetter till nästkommande Invalsceremoni samt ett exklusivt inramat diplom.

Donationer på över 50 000 SEK uppmärksammas med 5 biljetter till nästkommande Invalsceremoni samt en exklusiv statyett.

Tack för ditt stöd!